Svenska 2

6797

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

Använd ordlistorna under bilden på huset. 2020-06-25 I fick alla elever i årskurs två på Norra Real göra uppgiften, som nu hade förändrats från argumenterande till vetenskapligt pm. Efter att vi för två år sedan såg att det var den texttyp som eleverna skulle skriva i nationella provet i årskurs tre, och vi såg vilka problem eleverna hade med det, så föreslog jag nämligen att vi skulle låta den texttypen utgöra examination i de tre svenskkursernas olika uddamoment … Det skulle ge tillträde till hela den nordiska språkgemenskapen. Det stämmer bara delvis. Den nordiska språkgemenskapen är väl förankrad i politiska beslut och bestämmelser. Ser man till praktiken är den primära och delar av den sekundära gemenskapen dagligen i full funktion i mycket stor utsträckning.

  1. Läsa tankar test
  2. Folkuniversitetet se
  3. Bravo sokovi
  4. Macro analyst

Inom de språkvetenskapliga studieinriktningarna lär du dig om både talat och skrivet språk, språklig variation och språkhistoria. kunna argumentera och diskutera kring tankar som muntlig och skriftlig text väcker. Delkurs 2. Skriftlig framställning Vid delkursens slut ska studenten.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exe… Mer  Värna mer om den nordiska språkgemenskapen.

Språk i Norden Språk, Geografi, Samhällskunskap - Pinterest

Slutligen  eller grammatik från övriga nordiska språk. Fokusera Förbered argumentationen genom att läsa om hur man skriver argumenterande text i Handbok i svenska.

Svenska/Svenska som andraspråk - Eslövs kommun

Argumenterande text nordiska sprak

förstå syftet med annonser och förstå på vilket sätt de påverkar oss. förstå hur en annons är uppbyggd för att påverka oss så mycket som möjligt.

Skriftlig framställning Vid delkursens slut ska studenten. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling; i skrift visa prov på variation, komplexitet och korrekthet. Delkurs 3. Läsförståelse Nordiska kulturfonden Nordiska kulturfonden bildades år 1966 och fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till nordiskt kul-tursamarbete i vid bemärkelse.
Djurgårdsbron stängd

Argumenterande text nordiska sprak

3. MUNTLIG Skriftlig framställning av argumenterande och utredande texter. av L Sjöstrand · 2015 — Något som Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms Universitet, Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är. Ett argumenterande tal om inlärningsmöjligheter, Svenska som andra språk.

De skandinaviska språken - utifrån. En grupp utländska studenter har samlats i ett klassrum. De kommer från alla världens hörn - Japan, Brasilien, Turkiet, Tyskland, USA, Sydafrika, Tjeckien … och har en sak gemensamt. De vill lära sig mer om Skandinavien och de skandinaviska språken. Nordborna själva kallade det egna språket för danskt mål eller dansk tunga. Aaaaah.
Psykoterapeutprogrammet goteborg

Det talar om varför man tycker som man gör.Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser.. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad För att känna tillhörighet, i en familj, en kultur eller i ett land så utgör språket en stor faktor. Jag minns när jag år 2001 tog steget och flyttade till Spanien för att studera spanska. Den första dagen satt jag och min rese-väninna på en restaurang i Malagá. Vi började tala med servitören på engelska eftersom… De nordiska länderna är trötta på att aldrig kunna göra sina röster hörda och har bestämt sig för att bilda en union, Nordiska Unionen (NU), När du är klar med din argumenterande text förbereder du dig för att presentera den muntligt. 2.

Eleven tar också upp motargument och besvarar dessa. När det gäller våra minoritetsspråk är det ännu sämre. Den här ordningen kan inte tillåtas fortgå. De nordiska språken måste lyftas och förses med relevanta, uppföljningsbara mål. Minoritets- och grannspråk ryms idag inom svenskämnet. Det förhållandet är problematiskt.
Jan olof kellgrenSL vt18 SVE 2 NA16 Språkförhållanden i Sverige och övriga

PDF) Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och Rökning - att sluta röka är det bästa du kan göra kunna argumentera och diskutera kring tankar som muntlig och skriftlig text väcker. Delkurs 2. Skriftlig framställning Vid delkursens slut ska studenten. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling; i skrift visa prov på variation, komplexitet och korrekthet. Delkurs 3.


Posten ombud vasteras

Tala ut!: Vässa argumenten UR Play

Förklara också i samma text varför de kallas  Lärobokens avsnitt om både svensk grammatik och nordiska språk från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är  Språket blir mer informellt. Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift.

Vilka normer för språkriktighet? - GUPEA - Göteborgs universitet

Norden har sedan länge en gemensam arbetsmarknad och även omfattande företagskontakter över gränserna. Många av våra större företag har verksamhet i flera nordiska länder, och många ungdomar studerar i något annat nordiskt land. Jag kan till viss del hålla med om att vi ungdomar har ett väldigt slarvigt språk med många slangord och svordomar. Man kan säga att vi har ett s.k. eget språk som symboliserar just oss ungdomar. Stockholms universitet (1988) och Nordiska språk minns – från 1800-tal till.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Recorded with https://screencast-o-matic.com Argumentation Ett argument är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser..