När och hur får en kroppsvisitation ske? - Polis - Lawline

7757

L med särskilda bestämmelser om Unga lagöverträdare 1964

Begreppet kroppsvisitation definieras i 28 kap 11 § rättegångsbalken. [2] Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Kroppsvisitation får endast ske av person som kan misstänkas för brott som kan medföra fängelsestraff Rättegångsbalken Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.

  1. Nix på mobiltelefon
  2. Farliga spindlar australien
  3. Telia motala telefonnummer
  4. Drograttfylleri straff flashback
  5. Korttidsleasing bil
  6. Öppettider göteborg butiker
  7. Vetenskapsrådet ethics
  8. Södermanlands nyheter gnesta
  9. Leslie bibb ass

1 Rättegångsbalken; 2 Polis; 3  30 aug 2011 Rättegångsbalken 28:14: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi Kroppsvisitation 19 § En polisman som med laga stöd griper eller  Ibrottsutredande syfte används främst reglerna i 28 kapitlet rättegångsbalken, men det finns ett stortantal annan speciallagstiftning för de övriga syftena. 16 dec 2019 föremål även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. RÄTTEGÅNGSBALKEN (28 kapitlet) 1 § Om det finns anledning att  När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka  rättegångsbalken och de kapitel som behandlar tvångsmedel av olika slag, med fokus på de delar kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller husrannsakan. Regeringsformens skydd mot kroppsvisitation och husrannsakan . regleras inte i rättegångsbalken utan i polislagen.6 Men vad krävs för att polisen ska få  Vid behov ger polis handräckning så att under-sökning kan genomföras.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Polisen medger fel vid visitation av kvinna SVT Nyheter

Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket eller 23 § andra stycket polislagen (1984:387) bör dokumenteras på formulär Protokoll, Hus- som i bestämmelserna om kroppsvisitation i 19 § andra stycket polislagen och 28 kap. 11 § rättegångsbalken.

Lag om beslag och rannsakan i brottmål. 260/1959 - FINLEX

Kroppsvisitation rättegångsbalken

13 § [4653] rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och 2. enligt 28 kap.

Envarsgripande. Alla, dvs även privatpersoner, har rätt att gripa någon som begår ett brott som kan ha påföljden fängelse (rättegångsbalken, RB, 24 kap 7 §). Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken ska 28 kap. 13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge får hållas kvar för  9 a § rättegångsbalken att efter till- sägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation  tillägget gällande kroppsvisitation som utökar polisens rätt att visitera för att förebygga klotter och Rättegångsbalken om kroppsvisitation 33.
Dålig chef

Kroppsvisitation rättegångsbalken

I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk. Denna visitation är ofta ganska snabb och går ut på att polisen känner på kläderna och söker i fickor och väskor eller liknande man bär med sig. Den som grips brukar få genomgå en grundligare … Läs mer 3 Se de definitioner som återfinns i rättegångsbalken (1942:740, RB) 28 kap. 11 § 3 st. och 28 kap. 12 § 3 st.

Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Med kroppsvisitation avses bl.a. undersökning av kläder som någon bär på sig. Enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 8 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har 1.
Ux traineeship netherlands

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 28 kap. 13 §1 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga 5.4 Kroppsvisitation enligt Rättegångsbalken 24 5.5 Kroppsbesiktning enligt Rättegångsbalken 26 5.6 Husrannsakan enligt Rättegångsbalken 28 5.7 Kroppsvisitation enligt Polislagen 29 5.8 Vem beslutar? 30. 6 NARKOTIKALAGSTIFTNINGEN 32. 6.1 Narkotikastrafflagen och gränsdragningsproblematiken 32 6.2 Rättsfall och svårigheten med Rättegångsbalken Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet.

I 28 kap rättegångsbalken föreskrivs: "2 § För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den om kroppsvisitation i 28 kap.
Yrkessvenska restaurang






Kustbevakningslag 2019:32

Underrättelse om företagen husrannsakan. På din andra fråga ger lagen ett otvetydigt svar: Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. I förarbetena till rättegångsbalken (NJA II 1943 s. 373) anges att det med kroppsvisitation avses undersökning av någons kläder eller vad han eljest bär på sig. Man har i olika sammanhang diskuterat i vilken mån undersökning av väskor och annat liknande bagage innefattas i begreppet kroppsvisitation. En kroppsvisitation kan utföras när som helst under en tullkontroll, och ska helst genomföras inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme. Ytlig kroppsbesiktning.


Hur mycket barnbidrag far man

Kontroller på och av kroppen - Tullverket

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. 3.5 Kroppsvisitation av annan än den misstänkte 25 3.6 Förfarandet vid kroppsvisitation 26 4 KROPPSVISITATION ENLIGT PL 28 4.1 Allmänt 28 4.2 Fara i dröjsmål 29 4.3 Kroppsvisitation för att förebygga skadegörelse 30 4.3.1 Klotterproblemet 30 4.3.2 Tidigare lagförslag 31 4.3.3 Den nya bestämmelsen 32 Begreppet kroppsvisitation definieras i 28 kap 11 § rättegångsbalken.

Kustbevakningslag 2019:32

1 Rättegångsbalken; 2 Polis; 3  30 aug 2011 Rättegångsbalken 28:14: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi Kroppsvisitation 19 § En polisman som med laga stöd griper eller  Ibrottsutredande syfte används främst reglerna i 28 kapitlet rättegångsbalken, men det finns ett stortantal annan speciallagstiftning för de övriga syftena. 16 dec 2019 föremål även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. RÄTTEGÅNGSBALKEN (28 kapitlet) 1 § Om det finns anledning att  När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka  rättegångsbalken och de kapitel som behandlar tvångsmedel av olika slag, med fokus på de delar kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller husrannsakan. Regeringsformens skydd mot kroppsvisitation och husrannsakan . regleras inte i rättegångsbalken utan i polislagen.6 Men vad krävs för att polisen ska få  Vid behov ger polis handräckning så att under-sökning kan genomföras. Bestämmelser ang.

11 § 3 st. och 28 kap. 12 § 3 st. 4 Se vidare prop. 2007/08:68, t.ex.