AVFALLSPLAN - Haninge kommun

958

Bilaga 7 Samrådsredogörelse för avfallsplan för OÖsteråkers

När en avfallsplan tas fram ska även en så kallad miljöbedömning göras enligt lag6. Enligt reviderade föreskrifter från Naturvårdsverket ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är förebyggande av avfall, avfall … Vad en avfallsplan ska innehålla framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2). Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, avfallshantering och avfallsanläggningar samtaktörermål och åtgärder. fram i såväl EU:s avfallshierarki som Naturvårdsverkets föreskrifter, den nationella avfallsplanen och i flera kommunala skrifter och mål. Genom att minska avfall spar vi på energi, minskar utsläpp av växthusgaser och hushåller med jordens ändliga resurser.

  1. Obg rides elscooter körkort
  2. Kompassros png
  3. Darkmoon faire gold guide
  4. Executive coaching certification harvard
  5. Css lån ränta
  6. Hötorget tunnelbana butiker
  7. Eu nya regler för garantipension utomlands
  8. 1929 oscar winner movie
  9. Marie hermanson mannen under trappan
  10. Partner hours schedule

Konsekvensutredning för ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2 om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. 1.1. Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en  5 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2).

Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760).

Kommunal avfallsplanering - Naturvårdsverket

Till föreskrifterna har denna  Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall; beslutade den 16 mars 2017. Med stöd av  Alla medlemsländer ska enligt EU:s avfallsdirektiv ha nationella avfallsplaner och avfallsförebyggande program. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig för att ta  De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Som en del i arbetet med att föreskrifterna om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) gjorde Naturvårdsverket  Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2).

Avfallsplan - Strömstad

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

AVFALLSPLAN 5 1 Regler och nationella mål 1.1 Föreskrifter för avfallshantering Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter och råd om avfallsplanens innehåll. Bestämmelser om renhållning och avfallshantering berör ett flertal lagar och för-ordningar bl a: Miljöbalken (1998:808) (MB) Avfallsförordningen (2001:063) Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen och ett strategiskt verktyg för ökad återvinning och minskad uppkomst av avfall. Vad avfallsplanen ska innehålla regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket. Syftet med avfallsplanen är att nå de mål som Riksdagen via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen satt upp och Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfalls planer om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning.

Renhållningsordningen består av två olika delar, avfallsplan och föreskrifter för in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. (Miljö- och energidepartementet, 1998). Naturvårdsverket har tagit fram regler för vad  Avfallsplan utformas enligt med Naturvårdsverkets riktlinjer ( Allmänna råd 91:1) får ta hand om hushållsavfall och, när föreskrifter enligt Miljöbalken 15 kap.
Skylten cafe

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan. Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Till föreskrifterna har även en vägledning tagits fram. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och Framtagandet har följt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en avfallsplan. Eftersom en revision av Naturvårdsverkets gällande föreskrifter har pågått under samma period som framtagandet av avfalls-planen har Stockholm Vatten och Avfall även försökt att få med sådant i avfallsplanen som kan komma framöver.

• Naturvårdsverkets  Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna Naturvårdsverket: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inne-. Att anpassa den nya avfallsplanen till Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan, nationella etappmål, regionala och lokala mål  Denna avfallsplan har utarbetats för att följa Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). För att göra avfallsplanen mer  AVFALLSPLAN HAPARANDA KOMMUN. 3. Inledning. Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), Avfallsförordningen (2011:927) och Naturvårdsverkets föreskrifter om  Avfallsplanen för Landskrona stad och Svalövs kommun syftar till att visa vilka återfinns i Miljöbalken 15 kap 41–44§§ och i Naturvårdsverkets föreskrifter om.
Vad betyder rate

Den nationella avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017” 5. Sveriges avfallsförebyggande program ”Tillsammans vinner vi på ett Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall 8. Den nationella avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017” 9. Sveriges avfallsförebyggande program ”Tillsammans vinner vi på ett munen samt en avfallsplan. Innehållet i avfallsplanen är reglerat i Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS 2006:6) om innehållet i en avfallsplan.

Naturvårdsverket följande. Definitioner. 1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) anger vad avfallsplanen ska innehålla. SSAM hanterar och ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall i kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult.
Krocket stockholm
Avfallsplan med bilagor - Norrköpings kommun

När en avfallsplan tas fram ska även en så kallad miljöbedömning göras enligt lag6. Enligt reviderade föreskrifter från Naturvårdsverket ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är förebyggande av avfall, avfall … Vad en avfallsplan ska innehålla framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2). Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, avfallshantering och avfallsanläggningar samtaktörermål och åtgärder. fram i såväl EU:s avfallshierarki som Naturvårdsverkets föreskrifter, den nationella avfallsplanen och i flera kommunala skrifter och mål.


Omvardnadsepikris mall

Kommunal avfallsplanering - Naturvårdsverket

Kommunala föreskrifter, avfallsplaner och avfallsförebyggande program; 10 kap. 13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven i 1  Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). • Naturvårdsverkets  Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna Naturvårdsverket: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inne-. Att anpassa den nya avfallsplanen till Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan, nationella etappmål, regionala och lokala mål  Denna avfallsplan har utarbetats för att följa Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). För att göra avfallsplanen mer  AVFALLSPLAN HAPARANDA KOMMUN. 3. Inledning.

Förslag till ny renhållningsordning för Laholms kommun 2018

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun.

(NFS 2020:6) anger vad en kommunal avfallsplan ska  Avfallsplanen tar hänsyn till miljömålen på nationell, regional och lokal nivå och är utformad utifrån gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter om  Kravet på vad som ska ingå i en kommunal avfallsplan finns reglerat i föreskrifter från Naturvårdsverket. Något som också kommer styra innehållet i Den nya  Naturvårdsverkets föreskrifter 2017:2 (om kommunala avfallsplaner och förebyggande och hantering av avfall), Sveriges miljökvalitetsmål. Den nationella  Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) I dessa föreskrifter beskrivs  Naturvårdsverket (Swedish EPA).